Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich


Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Opolskich zawiadamiające o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1805 O na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna.

PDFTreść Obwieszczenia Burmistrza Strzelec Opolskich.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA