Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja Burmistrza Leśnicy


Burmistrz Leśnicy zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy wywieszono w dniu 23.10.br  zarządzenie Burmistrza Leśnicy z dnia 22.10.2015 r. nr 0050.105.2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości (działek budowlanych) przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego w obrębie Leśnica.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA