Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Odpady komunalne - komunikat dla mieszkańców gminy Leśnica


Związek Międzygminny "Czysty Region" informuje, że od dnia 13 listopada odpady komunalne odbierane będą przez firmę Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach. Pojemniki stojące na nieruchomościach, a  będące własnością firmy Remondis Opole będą zabierane.

     Firma Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach rozpocznie rozstawianie pojemników mieszkańcom Gminy Leśnicy zgodnie z poniższym harmonogramem.

27.10.2015 r. – 02.11.2015 r. – Góra Św. Anny, Kadłubiec, Wysoka

28.10.2015 r. – 01.11.2015 r. - Czarnocin, Dolna, Lichynia, Poręba

29.10.2015 r. – 04.11.2015 r. – Łąki Kozielskie, Zalesie Śląskie

30.10.2015 r.-  05.11.2015 r. – Krasowa, Raszowa

02.11.2015 r. – 07.11.2015 r. - Leśnica

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Związek Międzygminny "Czysty Region" w okresie przejściowym, to jest od 1 listopada do 30 listopada będzie prowadzić zarówno zbiórkę popiołu jak i odpadów zielonych. Odpady zielone prosimy wystawiać w workach (dostępnych w siedzibie gmin oraz w siedzibie Związku) w dniach odbioru popiołu zgodnie z harmonogramem.

Przypominamy, że od 1 listopada popiół należy umieszczać w pojemniku brązowym.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, że odpady zbierane selektywnie nie wolno mieszać ze sobą (tj. popiół nie może być w jednym pojemniku z odpadami zielonymi).

PDFKomunikat Czysty Region.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA