Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Odpady komunalne - pakiet startowy i odpady biodegradowalne


Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że każdy właściciel nieruchomości, który otrzymuje pojemnik i pakiety startowe worków do segregacji odpadów od firmy wywożącej odpady w ramach opłaty wnoszonej do Związku Międzygminnego „Czysty Region” za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia otrzymania tego pojemnika i worków.

Odpady biodegradowalne zgromadzone w workach będą odbierane na terenie naszej gminy w dniu 07.11.2015 r. (tj. sobota) przez firmę Eneris Surowce S.A. oddział w Krapkowicach.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA