Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informuje się, że w dniu 16 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie  komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności.
  2. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
  3. Opinia komisji na temat propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok.
  4. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  5. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów.
  6. Opinia komisji w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
  7. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.
  8. Sprawy bieżące.
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA