Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

KONSULTACJE NA TEMAT OBYWATELSTWA UNII EUROPEJSKIEJ


Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne on-line na temat obywatelstwa Unii Europejskiej.

Komisja chce zebrać opinie obywateli oraz doświadczenia m.in.  w sprawach dotyczących obywatelstwa UE oraz wspólnych wartości unijnych, w kontekście działań mających na celu ochronę i wzmocnienie praw obywatelskich UE.

Zachęcamy do udziału w tych konsultacjach. Badanie on-line można wypełnić we wszystkich językach urzędowych do dnia 7 grudnia 2015 r. poprzez stronę: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUCitizenship.

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA