Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH


ZAWIADOMIENIE

 

            Informuje się, że w dniu 14 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie  komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Projekt budżetu gminy na 2016 rok.
  2. Opinia komisji w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Opinia komisji w sprawie:
  • Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok.
  • Gminnego programu narkomanii na 2016 rok.

      4.  Sprawy bieżące.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA