Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych


W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Leśnica Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy  zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety. Ma ona charakter anonimowy i będzie pomocna w poznaniu opinii przedstawicieli społeczności lokalnej na temat problemów społecznych występujących w gminie.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 8 stycznia 2016r. i dostarczenie jej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy mieszczącego się w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 3 lub 4.

 

                                                                                                          Kierownik

                                                                                                          Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                          w Leśnicy

                                                                                                          Joanna Izbicka

PDFAnkieta.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA