Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.


Informuje się, iż zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066 i poz. 1240) z uwagi na święto przypadające w dniu 26 grudnia 2015 r. (sobota) w miesiącu grudniu br. obniża się wymiar czasu pracy. W związku z tym pracownikom Urzędu Miejskiego w Leśnicy przysługuje dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2015 r. (wigilia) i Urząd Miejski w Leśnicy w tym dniu będzie nieczynny.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA