Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

POSIEDZENIE KOMISJI STAŁEJ


ZAWIADOMIENIE

 

            Informuje się, że w dniu 18 stycznia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie  Komisji Finansowo – Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

      2.  Sprawy bieżące.

 

                           Przewodniczący Komisji

                         Finansowo – Gospodarczej

                                 /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA