Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

OGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica


OGŁOSZENIE
Burmistrza Leśnicy
o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica

     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VII konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 
W związku z powyższym Gmina Leśnica planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 85 % kosztów w/w zakresu.

 Pozostałe 15% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.  


W związku z powyższym Gmina Leśnica  ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu, zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 18 stycznia 2016r. do 20 lutego 2016 roku (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.lesnica.pl,  wniosek można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim  w Leśnicy -pokój nr 104.
Wnioski wraz z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, w pok. nr 107.

W przypadku dużej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                                           Burmistrz Leśnicy

                                                                                                    / - /  Łukasz Jastrzembski

DOCwniosek.doc
DOCZałącznik Nr 1.doc
DOCzałącznik nr 2.doc
DOCzałącznik nr 3.doc
PDFzałącznik nr 4.pdf
PDFzałącznik nr 5.pdf
PDFzałącznik nr 7.pdf

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA