Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Harmonogram odbioru odpadów


Na stronie Czystego Regionu pojawiły się poprawione harmonogramy. Zmiany dotyczą terminów Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Poprzednie terminy przypadały w niedzielę.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA