Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

POSIEDZENIE KOMISJI STAŁEJ


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 26 lutego 2016 r. (piątek) o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie  Komisji Infrastruktury - Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.
  2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej za 2015 rok.
  4. Sprawy bieżące.

 

                           Przewodniczący Komisji

                           Infrastruktury Społecznej

                        /-/ Kazimierz Mierzejewski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA