Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA WYKONANIE W ROKU 2013 ZADANIA PUBLICZNEGO PN. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU


Informacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego pn. „upowszechnianie kultury fizycznej i sportU”
 związanego z realizacją zadań Gminy Leśnica poprzez organizacje
i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
 
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050.224.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 3 stycznia 2013 roku, do dnia naboru wniosków wskazanego w ogłoszeniu tj. do 28 stycznia 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Leśnicy wpłynęła 1 oferta na realizację ww. zadania.
 
Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 0050.233.2013 Burmistrza Leśnicy z dnia 28 stycznia 2013 r., dnia 1 lutego 2013 r. dokonała formalno-prawnej i merytorycznej oceny oferty i zaproponowała Burmistrzowi Leśnicy jej dofinansowanie, co zostało przez Burmistrza zatwierdzone.
 
Lp.
Nazwa podmiotu
Tytuł zadania
Wysokość przyznanych środków publicznych   
1.
Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Leśnicy
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
154 200 zł

 

                                                                                                          Burmistrz
                                                                                              /-/ Łukasz Jastrzembski


PDFInformacja o wynikach konkursu na wykonanie w roku 2013 zadania publicznego - upowszechnianie kultury fizy. i sportu.pdf

 


 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA