Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej


Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się, że w dniu 14 kwietnia  2016 r. (czwartek) o godz. 900 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie komisji z następującym porządkiem obrad:

  1. Informacja na temat stanu bezrobocia w gminie Leśnica – spotkanie z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich.
  2. Budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy – realizacja zadań planowanych, w tym inwestycyjnych, działania w zakresie ograniczenia strat wody, nieściągalność należności.
  3. Wizytacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Leśnicy pod kątem wyposażenia w sprzęt oraz stanu obiektów.

      4.  Sprawy bieżące.

                                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                              Finansowo – Gospodarczej

                                                                                                    /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA