Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1330 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie komisji z następującym porządkiem obrad:

  1. Analiza działalności i rodzaje świadczonych usług przez Stację Opieki „Caritas” i Gabinet Rehabilitacyjny w Leśnicy – współudział gminy w finansowaniu.
  2. Informacja dotycząca systemu opieki zdrowotnej gminy – spotkanie z przedstawicielami Stacji Opieki „Caritas”  oraz przedstawicielami Praktyki Lekarzy Rodzinnych „Medica” w Leśnicy.
  3. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Leśnica.
  4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.
  5. Sprawy bieżące.

                                              

                                                           Przewodniczący komisji

                                                           Infrastruktury Społecznej

                                                       /-/ Kazimierz Mierzejewski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA