Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 6 maja 2016 r. (piątek) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie komisji stałej Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych.
  2. Sprawy bieżące.

                                                         Przewodniczący komisji

                                                           Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                       /-/ Rudolf Gajda

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA