Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałych


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Infrastruktury Społecznej  z następującym porządkiem obrad:

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Leśnica za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  2. Raport o gminie Leśnica za 2015 rok.
  3. Sprawy bieżące.
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA