Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 10 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 1330 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Informacja na temat „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 – 2016 za lata 2014 i 2015.
  2. Sprawy bieżące.

   Przewodniczący Komisji

  Infrastruktury Społecznej

            /-/ Kazimierz Mierzejewski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA