Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w Gminie Leśnica


Burmistrz Leśnicy informuje, iż Uchwała nr XIX/95/16  Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23.05.2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

W związku z powyższym od dnia 15.06.2016 r. zainteresowani wymianą źródła ciepła mogą składać wypełnione wnioski o dotację w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.

Wnioski złożone przed dniem 15.06.2016 nie będą rozpatrywane.

Wzory wniosków oraz dodatkowych dokumentów dostępne są w Referacie Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Nieruchomościami – pok. 104, tel. 77 463 98 55.

PDFUCHWAŁA NR XIX_95_16 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych.pdf
PDFUMOWA o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu grzewczego na system proekologiczny prowadzący do poprawy stanu środowiska.pdf
PDFWzór wniosku o udzielenie dotacji na zmianę systemu grzewczego_4.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA