Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Gemeinde Leschintz setzt auf Öko


Der Bürgermeister von Leschnitz gibt bekannt, dass man ab dem 15.06.2016 im leschnitzer Stadtamt Anträge für einen Zuschuss beim Austausch der Wärmequelle stellen kann.

Mehr Informationen zu den Zuschüssen, sowie die Anträge selbst sind im Zimmer 104 oder unter der Tel. 77 463 98 55, zu bekommen.

UCHWAŁA NR XIX_95_16 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych.pdf

UMOWA o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu grzewczego na system proekologiczny prowadzący do poprawy stanu środowiska.pdf

Wzór wniosku o udzielenie dotacji na zmianę systemu grzewczego_3.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA