Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Działania promocyjne Gminy w 2015 roku.
  2. Działania inwestycyjne i remontowe dróg gminnych. Możliwości zmian organizacji ruchu wybranych odcinków dróg.
  3. Sprawy bieżące.

   Przewodniczący Komisji

  Finansowo - Gospodarczej

        /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA