Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacje i terminy składania wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej


Szczegółowe informacje i terminy składania wniosków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz stypendia szkolne znajdują się na stronie internetowej ops.lesnica.pl.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA