Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Spotkania informacyjno-konsultacyjne


Stowarzyszenie Kraina św. Anny zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące  możliwości uzyskania dofinansowania w ramach poddziałania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDFHarmonogram i program spotkań.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA