Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

           Informuje się, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

 

1. Stanowisko komisji dotyczące projektów uchwał:

-  zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy,

- zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Zarządu Oświaty  w Leśnicy,

- w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu  

   obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

2. Wizytacja placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016 / 2017.

3. Sprawy bieżące.

 

 

                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                      Infrastruktury Społecznej

                                                                                   /-/ Kazimierz Mierzejewski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA