Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Sesja Rady Miejskiej


ZAWIADOMIENIE

            Informuję,  że w dniu 29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się

                                                           SESJA  RADY  MIEJSKIEJ

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.

4. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

7. Zamknięcie sesji.

                                                                                          Przewodniczący

                                                                                  Rady Miejskiej w Leśnicy

                                                                                          /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA