Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 21 września 2016 r. (środa) o godz. 900 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Informacja na temat stanu pustostanów na terenie gminy – zaproszenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich. Zaawansowanie regulacji stanu prawnego budynku „Pod Zegarem” w Leśnicy.
  2. Opinia komisji w sprawie umorzenia należności z tytułu najmu lokali komunalnych.
  3. Sprawy bieżące.

                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                      Finansowo - Gospodarczej

                                                                                            /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA