Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Zawiadomienie Burmistrza Leśnicy


Burmistrz Leśnicy podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą:  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Lichynia-Łąki Kozielskie dz. nr 761, 641, 521, 353, 362, 331 i 582.

Zawiadomienie Burmistrza Leśnicy

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA