Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy rozpocznie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Wizytacja klubów LZS pod kątem wyposażenia oraz stanu boisk sportowych – komisja wyjazdowa.

      2.   Sprawy bieżące.

                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                      Infrastruktury - Społecznej

                                                                                    /-/ Kazimierz Mierzejewski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA