Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na realizację zadania związanego z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Leśnica w 2016r.


Burmistrz Leśnicy informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  na zadanie  „ Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnicy – VII nabór”, umowa dotacji Nr 262/2016/G-30/OZ-ZOA/D  z dnia 11 sierpnia 2016r.

Całkowita wartość zadania wynosi 9 957,67 zł.  z czego:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( 50 % kosztów) - 4 978,84 zł .
  2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ( 35 % kosztów) – 3 485,18 zł.
  3. Właściciele nieruchomości ( 15 % kosztów) – 1 493,65 zł
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA