Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 9 listopada 2016 r. (środa) o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
  2. Opinia komisji na temat propozycji stawek podatków na 2017 rok.
  3. Opinia komisji w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
  4. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.
  5. Sprawy bieżące.
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA