Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Budowa publicznej drogi dojazdowej przy kompleksie sportowym w Leśnicy


Ostatnią inwestycją drogową oddaną do użytku była publiczna droga dojazdowa przy kompleksie sportowym w Leśnicy. Załatwienie spraw formalno-prawnych wymagało sporo pracy i czasu, efekt jaki osiągnięto można było oglądać niedawno - w niedzielę 9 października 2016 r. Droga została oddana do użytku wraz z całym kompleksem sportowym. Zadanie polegało na budowie drogi dojazdowej długości 152,39 m, szerokości 5,50 m o nawierzchni asfaltowej, utworzeniu miejsc parkingowych i chodników z kostki betonowej (powierzchnia 547,00 m2). Na realizację zadania Gmina ubiegała się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ale nie uzyskano dofinansowania. W końcowym etapie budowa drogi została sfinansowana z środków własnych oraz darowizny ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna, która przekazała kwotę w wysokości 50 000,00 zł. Wartość zadania zamknęła się w kwocie 209.427,18 zł. Połączenie budowanej drogi dojazdowej z istniejącą drogą powiatową był zakresem objętym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich, ten fragment budowy (zjazd) został w całości przez nich sfinansowany. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Domax” z Boronowa. Realizacja inwestycji tworzy z kompleksem sportowym niejako jedną całość, wzajemnie się uzupełniają, co pozwala mieszkańcom na wygodne korzystanie z obiektu. Jednocześnie droga ta jest drogą dojazdową do pól znajdujących się na dalszej jej przebiegu.  

 

„Dofinansowanie przez ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna w kwocie : 50.000,00 zł
( słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), na podstawie Umowy darowizny z dnia
30 września 2016 roku.”

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA