Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy


ZAWIADOMIENIE

 

            Informuje się, że w dniu 19 grudnia 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Projekt budżetu gminy na 2017 rok.
  2. Opinia komisji w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Opinia komisji w sprawie:

- Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok.

- Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok.

       4. Sprawy bieżące.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA