Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałej Rady Miejskiej w Leśnicy


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 16 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1430 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Leśnica na lata 2016 – 2025.
  2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

                                                                                  Infrastruktury Społecznej

                                                                                (-) Kazimierz Mierzejewski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA