Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Ptasia grypa


Wirus ptasiej grypy H5N8 dotarł na nasz teren. Co prawda nie jest on groźny dla ludzi, ale dla drobiu i gospodarstw już tak. Najczęściej do zakażenia dochodzi przez bezpośredni kontakt z dzikim ptactwem. Jego rozprzestrzenianiu może sprzyjać także zanieczyszczona pasza, woda, nawozy, sprzęt gospodarski i środki transportu.

Aby uniknąć strat w hodowli oraz zminimalizować ryzyko zakażenia, minister rolnictwa i rozwoju wsi oraz główny lekarz weterynarii przypominają hodowcom o podstawowych zasadach bioasekuracji. Można się z nimi zapoznać w apelu, który jest dostępny poniżej.

PDFApel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.pdf
PDFInformacje dla hodowców drobiu.pdf
PDFRozporządzenie Ministra.pdf
PDFPtasia grypa - wytyczne dla hodowców.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA