Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałej Rady Miejskiej w Leśnicy


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019.
  2. Opinia komisji w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  3. Sprawy bieżące.

   Przewodniczący Komisji

                                                                                  Finansowo - Gospodarczej

                                                                                          (-) Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA