Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałej Rady Miejskiej w Leśnicy


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 6 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następującym porządkiem obrad:

  1. Realizacja uchwał w sprawie dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków i zmiany systemów grzewczych w 2016 roku.
  2. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
  3. Opinia komisji na temat projektu uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XIX/95/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Leśnica na dofinansowanie kosztów zmiany systemów grzewczych.
  4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2016 rok.
  5. Sprawy bieżące.

 

      Przewodniczący Komisji

                                                                                  Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                             (-) Rudolf Gajda

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA