Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

ŻYCZENIA DLA JUBILATKI


W piątek 27.01.2017 r. Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, odwiedził Jubilatkę – Siostrę Marię Fuhrmann, zamieszkałą w domu Sióstr Służebniczek NMP w Leśnicy, która w tym dniu obchodziła 90 rocznicę urodzin. Czcigodna Siostra otrzymała list gratulacyjny,  kwiaty oraz okolicznościowy kosz. Wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnicy także dołączają się do życzeń zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności.

IMG_2478.jpeg    IMG_2476.jpeg    IMG_2466.jpeg    IMG_2462.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA