Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Dotacja dla OSP w Leśnicy na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego


W maju 2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnicy przystąpiła do realizacji Projektu partnerskiego pn. „Strażacy ochotnicy – przygotowanie na zagrożenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt, którego Liderem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie działający poprzez Zarząd Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu, zakłada zakup piętnastu samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych przez Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie województwa opolskiego.

Ponieważ Projekt współfinansowany będzie także ze środków finansowych przekazywanych przez właściwą dla partnera gminę, stanowiących wkład własny Projektu (wydatki kwalifikowane), Gmina Leśnica oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnicy w dniu 30 stycznia 2017 r. zawarły umowę w sprawie przekazania dla OSP w Leśnicy dotacji celowej na zakup przedmiotowego samochodu. Dotacja w wysokości do 820.000 zł zostanie przekazana na rachunek bankowy OSP w terminie umożliwiającym opłacenie przez Lidera projektu faktur VAT za zakupiony pojazd. Umowę podpisali: w imieniu Gminy Łukasz Jastrzembski – Burmistrz, w imieniu Zarządu OSP w Leśnicy dh Joachim Nowak – Prezes i dh Łukasz Goliszewski – Skarbnik, w obecności dh Sławomira Nowak – Naczelnika OSP w Leśnicy. Oficjalnego przekazania dokumentu umowy partnerowi Projektu dokonano w dniu 7 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

Wartość zakupu jednego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem wyniesie blisko 800.000 zł. Kwota dofinansowania ze środków Projektu RPO do jednego samochodu wyniesie około 550.000 zł. Wkład własny partnera Projektu (jednostki OSP) to kwota w granicach 250.000 zł.

Zgodnie z harmonogramem działań Partnerów i Lidera stanowiącego załącznik do Porozumienia w sprawie realizacji Projektu Partnerskiego rzeczowe wykonanie zadania nastąpi do 30 czerwca 2017 r., a finansowe do 28 sierpnia 2017 r.

 

Jerzy Wojtala

Kierownik Referatu SO

DSC05578r.jpeg    DSC05580r.jpeg    DSC05584.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA