Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałej Rady Miejskiej w Leśnicy


ZAWIADOMIENIE

 

            Informuje się, że w dniu 6 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
  2. Spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Ekologicznego Ziemi Leśnickiej na temat działalności, sposobu funkcjonowania, zasad przynależności oraz zadań proekologicznych podejmowanych przez Towarzystwo i ich członków.
  3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Leśnica na lata 2015- 2017 w 2016 roku.
  4. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Infrastruktury Społecznej

 

/-/ Kazimierz Mierzejewski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA