Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałej Rady Miejskiej w Leśnicy


ZAWIADOMIENIE

             Informuje się, że w dniu 13 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Stanowisko komisji w sprawie wyodrębnienia bądź niewyodrębnienia w budżecie gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok.
  2. Organizacja dożynek gminnych w 2017 roku.
  3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Finansowo - Gospodarczej

      /-/ Ryszard Froń

 

 

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA