Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

ŻYCZENIA DLA JUBILATKI


W dniu 06.03.2017 r. Zastępca Burmistrza Leśnicy Andrzej Iwanowski, odwiedził Jubilatkę – Siostrę Agnieszkę Smandzich zamieszkałą w domu Sióstr Służebniczek NMP w Leśnicy, która 4 marca br. obchodziła 90 rocznicę urodzin. Czcigodnej Jubilatce przekazano list gratulacyjny,  kwiaty oraz okolicznościowy kosz. Wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnicy dołączają się do życzeń zdrowia, radości oraz Bożego Błogosławieństwa.

IMG_3014.jpeg IMG_3018.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA