Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Konkurs na dyrektorów placówek oświatowych


Burmistrz Leśnicy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

 - Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy, ul. 1 Maja 34, 47-150 Leśnica;

- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Raszowej, ul. Góry Świętej Anny 91, 47-150 Leśnica;

 - Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim, ul. Dworcowa 4, 47-150 Leśnica.

 

Zarządzenie burmistrza - ogłoszenie o konkursie.

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA