Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Plan imprez sportowo – kulturalnych na rok 2017 (LOKiR, animator sportu, LZS i inne organizacje z terenu gminy i poza terenu gminy).
  2. Funkcjonowanie i koszty utrzymania Galerii Sztuki oraz Punktu Informacji Turystycznej (frekwencja korzystania dawniej i dziś).
  3. Opinia komisji na temat projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnianych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Leśnica.
  4. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 w gminie Leśnica.
  5. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Infrastruktury Społecznej

/-/ Kazimierz Mierzejewski

 

 

 

 

 

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA