Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Informacja o stanie bezrobocia w gminie Leśnica – zaproszenie przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy ze Strzelec Opolskich.
  2. Działania inwestycyjne i remontowe dróg gminnych, możliwości zmian organizacji ruchu wybranych odcinków dróg.
  3. Sprawy bieżące.

 

               Przewodniczący Komisji

Finansowo - Gospodarczej

                    /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA