Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Komunikat dla posiadaczy drobiu


UWAGA POSIADACZE DROBIU!

KOMUNIKAT!

Pismem z dnia 6 kwietnia 2017 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich powiadomił, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091) zostało uchylone i zastąpione przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017, poz. 722).

Informując o powyższym jednocześnie proszę o przestrzeganie przez posiadaczy drobiu obowiązków wynikających z ww. nowego aktu prawnego.

 

Burmistrz

/-/ Łukasz Jastrzembski

PDFRozporządzenie MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA