Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

KONFERENCJA PT: DROGA DO POLSKO-NIEMIECKIEJ DWUJĘZYCZNOŚCI - DOBRE PRZYKŁADY Z EUROPY


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej  wspólnie z Instytutem Goethego w Krakowie 20 marca zaprasza do udziału w konferencji pt: "Droga do polsko-niemieckiej dwujęzyczności - dobre przykłady z Europy".

Dwujęzyczność to ciągle temat słabo rozwinięty w Polsce, natomiast w Europie jest on często standardem szczególnie w regionach pogranicza. Węgry to przykład kraju europejskiego, w którym nauczanie dwujęzyczne jest bardzo dobrze rozwinięte, a bardzo wysoki poziom edukacji, zapewnia optymalne warunki nie tylko dla rozwoju osobistego, ale przede wszystkim gwarantuje lepsze perspektywy na przyszłość.
Konferencja ma służyć przede wszystkim temu, aby pokazane podczas spotkania przykłady dobrego praktykowania dwujęzyczności na Węgrzech i w Niemczech zainspirowały do podejmowania wszelkich działań wprowadzających nauczanie dwujęzyczne (polsko-niemieckie) w swoich placówkach oświatowych.
Instytut Goethego w Krakowie oferuje uczestnikom konferencji zainteresowanym rozwojem oraz poszerzeniem oferty dwujęzyczności, możliwość wyjazdu na hospitację do Węgier, celem zapoznania się z tamtejszym nauczaniem dwujęzycznym w praktyce.
 
Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przede wszystkim dyrektorów szkół podstawowych, ale także nauczycieli języka niemieckiego oraz nauczycieli przedmiotów, które potencjalnie miałyby być nauczane dwujęzycznie, aby podzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami edukacyjnymi oraz zastanowili się nad tym, jak "rozpowszechnić" w szkołach nauczanie dwujęzyczne.
Konferencja odbędzie się w dniu 20 marca br., (środa) o godz. 10.00 w Hotelu Festival w Opolu, ul. Oleska 86.
 
Poniżej został zamieszczony program konferencji oraz karta potwierdzenia uczestnictwa, którą należy odesłać do dnia 18 marca br., faksem pod nr. 77 402 51 15 bądź na opolski adres DWPN.
 
Uwaga! Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
 
Kontakt: p. Beata Majnusz, tel.: 77 40 25 105, faks: 77 40 25 115, e-mail: beata.majnusz@haus.pl.

 

logo.jpeg

PDFProgram konferencji.pdf

PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA