Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Rolnicwa i Ochrony Środowiska


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie komisji z następującym porządkiem obrad:

  1. Gospodarka łowiecka na terenie gminy, plany łowieckie – spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich.
  2. Realizacja przez mieszkańców gminy Leśnica zapisów uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica.
  3. Sprawy bieżące.

   

       Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

          /-/ Rudolf Gajda

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA