Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Wsparcie dla Uniwersytety Opolskiego


Gmina Leśnica wsparła Uniwersytet Opolski w związku z uruchomieniem kierunku lekarskiego. Uchwaloną jednogłośnie przez wszystkich radnych - uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 27 marca 2017 udzielona została dotacja w kwocie 20 tysięcy złotych na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu".

Realizując zapisy uchwały -  dnia 20 kwietnia 2017 r. w Opolu Burmistrz Łukasz Jastrzembski podpisał umowę pomiędzy Gminą Leśnicą, a Uniwersytetem Opolskim w sprawie dotacji na wyposażenie sal dydaktycznych nowopowstałego kierunku medycznego.

33313823964_8becd94554_k.jpeg 33771730310_c5bc0dad05_k.jpeg 34156571555_484920bc46_k.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA