Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Darmowa pomoc prawna


Przypomina się, że w budynku klubu w Leśnicy przy ul. Powstańców Śląskich 1 świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej z pomocy tej mogą skorzystać:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Dyżury radców prawnych pełnione są:

- wtorek  w godz. 14.00 - 18.00

- środa w godz. 8.00 - 12.00.

 

 

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA